Opravy IT

Provádíme servis počítačů a notebooků. Zajišťujeme externí správu informačních technologií

(outsourcing). Prodáváme výpočetní techniku a software. Spolupracujeme s externími firmami

nabízejícími webhosting, programování a správuwebů, grafické návrhy a bezdrátové připojení

k internetu v našem okolí.